Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hva kan du ha med deg om bord på bussen?

Sist oppdatert 31.01.2018

Om bord

Om bord

Du kan reise enkelt med barn, ledsager og utstyr på bussene våre.
Reise med barn og barnevogn

Reise med barn og barnevogn

Pris for barn

 • Barn under 6 år reiser gratis.
 • Barn fra 6 til og med 17 år betaler barnepris.
 • På periodebillett benytter barn billettkategori Barn&Ungdom.

Familiebillett

 • På hver enkeltbillett voksen kjører inntil 2 barn gratis.
 • Betales familiebilletten med Innlandskortet reisepenger gis ingen rabatt.
 • Betales familiebilletten med mobillett gis det 20 % rabatt.

Pris for barnevogn

Du kan ha med barnevogn gratis hvis det er plass om bord.

Slik reiser du med barnevogn

 • Det er sjåføren som avgjør om det er plass, ut fra sikkerheten.
 • Sørg for at barnevognen står sikkert med bremsen på, og hold den fast om nødvendig. Du er selv ansvarlig for eventuell skade barnevognen måtte påføre andre.

 

Reise med sykkel

Reise med sykkel

Slik reiser du med sykkel

 • Personalet avgjør om det er plass.
 • På region- eller ekspressbusser kan sykkel tas med dersom det er plass i bagasjerom eller på sykkelstativ/sykkelhenger.
 • På bybuss kan sykkel kun tas med dersom det er plass på rullestol-/barnevognsplass og sykkelen kan festes forsvarlig med stropp.

Pris på sykkel

 • Fast pris på enkeltbillett sykkel, kr 25,-, uavhengig av strekning.
 • Kan tas med gratis mot fremvisning av gyldig periodebillett.

Samme regelverk gjelder for spark.

Reise med rullestol

Reise med rullestol

Slik reiser du med rullestol

 • Alle busser som kjøres i regi av Opplandstrafikk har minimum en rollestolplass. Bussene har enten lavgulv, laventrée eller rullestolheis.
 • Rullestol tas med så langt det er plass og godkjent sikring.
 • Husk å sikre rullestolen med festene som er tilgjengelige ombord.

 

Reise med hund

Reise med hund

Slik reiser du med hund

 • Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre, ikke i sete.
 • Aggressive eller sjenerende hunder skal forlate transportmiddelet dersom sjåføren ber om det.

Pris for hund

 • Hund over 40 cm skulderhøyde betaler 50 % av voksenpris.

Disse hundene reiser gratis

 • Hund under 40 cm kjører når den sitter på passasjerens fang.
 • Politihund sammen med politi i uniform.
 • Førerhund sammen med blind.
 • Førerhund under opplæring iført sele merket med «Norges Blindeforbunds Førerskole».
 • Instruktør for førerhund under opplæring.
Reise med bagasje

Reise med bagasje

Slik reiser du med håndbagasje

 • Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning. Det anbefales å merke bagasjen med navn og telefonnummer.
 • Selskapene er ikke ansvarlig for tap av, eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra selskapet eller sjåførens side.

Pris for håndbagasje

 • Gratis inntil 20 kg.
 • Ut over 20 kg kan tas med mot betaling. Sendes da som pakkegods.
Reise med ledsager

Reise med ledsager

Slik reiser du med ledsager

 • Ektefelle/samboer/registrert partner til den som har honnørrabatt, kan løse honnørbillett når de reiser sammen.
 • Ledsager til funksjonshemmet betaler ikke billett. Funksjonshemmet betaler honnørbillett.
 • Andre ledsagere, som har gyldig ledsagerbevis.

 Ledsagerbevis

 • Ledsagerbevis utstedes til funksjonshemmede med behov for bistand. Kommunene utsteder bevisene etter søknad.
 • Ledsagerbevis gjelder på alle rutegående kollektivmidler hvor Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk er prismyndighet.
 • Den funksjonshemmede velger selv hvem de vil bruke som ledsager fra gang til gang. Som hovedregel er det tilstrekkelig med én ledsager.
 • Brukere med ledsager gis ikke fortrinnsrett framfor andre passasjerer.

Ledsagerbeviset skal inneholde

 • Bilde
 • Navn og adresse på kortinnehaver
 • Stempel og signatur fra kommunen
 • Gyldighetsperiode
 • Misbruk av ordningen meldes til henholdsvis Opplandstrafikk eller Hedmark Trafikk.

Tilleggsinformasjon for ledsager til døvblinde

 • Døvblinde har rett til å ha med seg en person gratis mot framvisning av tilleggslegitimasjon fra Statens sentralteam for døvblinde, utstedt av Skådalen kompetansesenter (jf. Rundskriv N-6/88 fra 1. juli 1988).
Login for redigering