Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Personvern

Du trenger ikke å oppgi personopplysninger for å reise med oss – du kan reise anonymt dersom du ønsker det. 

Du kan velge å gi oss noen opplysninger som vil gi deg noen fordeler. Mer om dette finner du under hver enkelt tjeneste beskrevet nedenfor.

Sist oppdatert 22.06.2018

Personvern Opplandstrafikk

Personvern Opplandstrafikk

Her finner du informasjon om hvordan Opplandstrafikk ivaretar personvernet.
Generelt om personvern

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Slik behandler vi personopplysninger

Alle personlige opplysninger du gir til oss, blir forsvarlig lagret og fortrolig behandlet. Opplysningene blir bare lagret så lenge det er nødvendig for at vi skal kunne behandle saken din eller utføre den aktuelle tjenesten, og vi lagrer ikke mer enn det vi må.

Hvor lenge vi lagrer opplysningene finner du i informasjonen for de ulike tjenestene lenger ned på siden.

Behandling av personopplysninger er underlagt gjeldende personopplysningslov. Vi har i samsvar med regelverket utarbeidet interne rutiner for behandling av personopplysninger. Her er krav til informasjonssikkerhet og intern kontroll ivaretatt.

Oppland fylkeskommune har også et personvernombud som skal sørge for at kundenes rettigheter blir ivaretatt.

Behandlingsansvarlig

Opplandstrafikk er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine når du reiser med oss og bruker våre tjenester.

Reiser du med, eller bruker tjenestene til andre selskap vi samarbeider med, blir dette selskapet ansvarlig.

Rettighetene dine

 • Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg.
 • Du har rett til å kreve at opplysninger om deg blir rettet eller slettet.

Hvis du velger å få slettet opplysningene om deg, kan det bety at vi ikke kan levere deg tilleggstjenester.

Opplandstrafikk behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering») og personopplysningsloven (Lov om behandling av personopplysninger).

Les om elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Stille spørsmål eller klage

Dersom du har spørsmål om, eller vil klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte Oppland fylkeskommune sitt personvernombud.

Du har også rett til å klage over en behandling av personopplysninger til Datatilsynet.

Be om innsyn

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg må du sende inn skjema for innsynsbegjæring. Skriv hvilke opplysninger du ønsker å få innsyn i, så blir det enklere for oss å hjelpe deg.

Billett-app

Mobilappen tilfredsstiller Datatilsynets krav og er i tråd med Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

Les om elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Formål

Opplandstrafikk behandler personopplysninger begrenset til mobilnummer for at du som kunde skal kunne benytte Opplandstrafikk billett-app.

Tilgang og bruk

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt det av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til lagring.
 • Opplysninger vi trenger for å kunne foreta automatisk fornyelse må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.

Tilganger

For at Opplandstrafikk billett-app skal fungere optimalt må den ha tilgang til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse, men enkelte funksjoner vil da enten ikke være tilgjengelige eller ikke fungere optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Hvilke tilganger appen trenger er tilgjengelig i app-butikken du laster ned appen fra.

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i Opplandstrafikk billett for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker.

Dersom du likevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.

Reise-app

Vi benytter to ulike apper på reisesøk – den ene driftes av Entur og den andre av Ruter.

Dette er felles for reisesøk-appene:

Tilganger

For at appene skal fungere optimalt må de ha tilganger til enkelte funksjoner på telefonen din. Du kan velge å skru av disse tilgangene, men enkelte funksjoner vil da ikke være tilgjengelige, eller ikke fungere optimalt. Du skrur av tilgangene i innstillingene på telefonen din.

Hvilke tilganger appene trenger er tilgjengelig i app-butikken du laster ned appen fra.

Informasjon om Ruterreise

Informasjon om Enturs reiseplanlegger

Statistikk

Vi ønsker å gjøre appen bedre, og bruker Google Analytics i Entur og RuterReise for å samle informasjon om bruk. Bruksinformasjonen sendes anonymisert til oss, og kan ikke knyttes til deg som bruker.

Dersom du likevel ikke ønsker å dele bruksinformasjonen din kan du skru av dette under «Innstillinger» i appen.

Nettbutikk og reisekort

Reisekort

Alle reisekort er i utgangspunktet uregistrerte, slik at du kan reise anonymt. Unntaket er reisekort som du kjøper i nettbutikken, hvor vi behandler nødvendige opplysninger for at du skal kunne handle i nettbutikken.

Dette behandler vi

Dersom du kjøper noe i nettbutikken, behandler vi følgende opplysninger:

 • Kundeopplysninger:
  Kontaktdata som navn, e-postadresse og reisekortnummer.
 • Reiseopplysninger:
  Informasjon om for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet, hvilken billettype du har brukt og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.

Betalingsopplysninger behandles ikke av Opplandstrafikk, men av betalingsformidler.

Vi behandler bare opplysningene dine dersom du har samtykket til det. Du kan når som helst trekke dette samtykket, men du vil da ikke kunne benytte denne tjenesten. Kundeopplysningene og reiseopplysningene lagres i separate databaser, og det er begrenset adgang til opplysningene.

Formål

Formålet med registreringen og behandlingen av personopplysningene dine er å gi deg mulighet til å benytte nettbutikken og å gi nødvendig kundeservice:

 • Hvis du mister eller blir frastjålet reisekortet kan et av våre salgskontor eller Ruteopplysningen for Oppland ved hjelp av de registrerte opplysningene om deg overføre resterende verdi til et nytt reisekort. Du betaler 50 kroner for et nytt kort.
 • Tilgang til MinSide.

Opplandstrafikk behandler personopplysningene dine i tråd med kravene i Bransjenormen («Bransjenormen for personvern og informasjonssikkerhet i elektroniskbillettering») og personopplysningsloven.

Bransjenorm for elektronisk billettering på datatilsynet.no

Personopplysningsloven på lovdata.no

Tilgang og bruk

Tilgangen til reise- og kundeopplysningene dine er begrenset. Vi utleverer ikke personopplysningene dine til en tredjepart uten at vi har blitt pålagt dette av offentlige myndigheter.

Opplysningene brukes for å kunne gi deg en best mulig oppfølging av kundeforholdet og tilleggstjenester, som beskrevet under formål.

Opplandstrafikk benytter kun et relevant utvalg av reiseopplysningene dine sammen med kundeopplysningene, hvis det er initiert av deg som bruker reisekortet. Et eksempel er dersom du tar kontakt med Opplandstrafikk angående saldo på reisekortet. Opplandstrafikk vil ikke anvende opplysningene for å produsere statistikk eller ved avregning med samarbeidende selskap.

Lagring og sletting

 • Reiseopplysningene dine blir lagret i inntil 104 dager.
 • Kundeopplysningene dine blir lagret så lenge du har samtykket til å benytte tjenesten.
 • Opplysninger (både reise- og kundeopplysninger) vi trenger for å kunne fakturere deg må vi lagre i 5 år på grunn av regnskapslovgivningen. Tilgangen til disse opplysningene blir ytterligere begrenset.
   

Dersom du trekker samtykket til lagring

Du kan trekke samtykket til all behandling av personopplysninger. Dersom du gjør det, sletter Opplandstrafikk kundeopplysningene dine. Du kan fortsatt reise med reisekortet selv om du trekker samtykket til lagring av personopplysninger, men du mister tilgangen til nettbutikk og tilleggstjenester.

Skoleskyss og spesialtransport

Dersom du har søkt om skoleskyss trenger vi noen personopplysninger om deg for å få levert tjenesten og for å kunne følge opp og administrere skoleskyssen.

Opplandstrafikk får overført personopplysninger om deg fra de lokale skolekontorene og/eller fra videregående opplæring i fylkeskommunen.

Dette behandler vi

 • Kundeopplysninger:
  Kontaktdata som navn, adresse og fødselsnummer som brukes sammen med navn for å kunne identifisere deg slik at du får transporten du ønsker. Dersom du søker skyss av medisinske grunner behandles også relevante oppgitte helseopplysninger.
 • Reiseopplysninger ved ordinær skoleskyss:
  For eksempel informasjon om hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, når du leste av reisekortet ditt, hvilken billettype du har benyttet og reisekortnummeret ditt. Opplysninger fra de åtte siste avlesningene lagres i reisekortet.
 • Reiseopplysninger ved spesialskyss:
  Opplysninger knyttet til tid og sted for henting.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å kunne fatte og gjennomføre vedtak om rett til skoleskyss etter opplæringsloven. Det behandles ikke flere opplysninger enn det som er nødvendig.

Du kan velge å reise anonymt med Opplandstrafikk, men da for egen regning.

Formål

Opplandstrafikk behandler opplysningene for å kunne fatte vedtak om skoleskyss etter Opplæringsloven, og for å kunne følge opp tjenesten overfor elever som har rett til spesialskyss.

Tilgang og bruk

Tilgangen til personopplysningene er begrenset og brukes bare i forbindelse med vedtak og administrasjon av skoleskyss. Opplysningene dine blir ikke utlevert uten at vi blir pålagt dette av offentlige myndigheter.

Ved en eventuell klage vil opplysningene om deg bli videresendt til klageorganet.

Lagring og sletting

 • Personopplysningene om deg blir lagret i inntil ett år etter at du ikke lenger har rett til skoleskyss. Dette på grunn av rapporteringsplikten i fylkeskommunen.
 • Dersom du får avslag på søknaden vil personopplysningene bli slettet senest én måned etter at klagefristen utløper, eller senest én måned etter at en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Innsyn

Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg.

Vil du ha innsyn i opplysningene som er lagret om deg, må du sende inn skjema for innsynsbegjæring. Skriv hvilke opplysninger du ønsker å få innsyn i, så blir det enklere for oss å hjelpe deg.

Kundeservice

Du kan kontakte oss via e-post, telefon eller sosiale medier. Du kan også finne svar på det du lurer via nettsidene våre.

E-post

Opplandstrafikk trenger normalt ikke sensitive personopplysninger for å behandle henvendelsen din. Dersom du likevel må sende oss slik informasjon anbefaler vi av sikkerhetsmessige årsaker at den sendes per post.

Dersom du tar kontakt med oss via e-post (post@opplandstrafikk.no) kan vi behandle følgende opplysninger om deg:

 • Kundeopplysninger. Dette er kontaktdata som navn, adresse, telefonnummer og/eller e-postadresse.
 • Beskrivelsen av henvendelsen din.
 • Reisekortnummer eller app-ID og henholdsvis reiseopplysninger eller salgsopplysninger som er relevante for saken.
 • Skadeopplysninger.

Rettslig grunnlag

Behandlingen er nødvendig for å følge opp en avtale med deg som kunde.

Formål

Opplysningene behandles slik at vi kan avgjøre saken din. Opplysningene blir behandlet så lenge du som kunde har adgang til å klage til Transportklagenemnda (1 år).

Tilgang og bruk

Det er et begrenset antall brukere som har tilgang til opplysningene du gir oss via
e-post. Vi utleverer ikke personopplysningene dine uten å være pålagt dette av offentlige myndigheter.

Lagring og sletting

Kundeopplysningene og beskrivelsen av henvendelsen din lagres i kundeoppfølgingssystemet vårt i inntil 380 dager. Etter 380 dager anonymiseres henvendelsen din. Dette gjøres for å kunne følge opp henvendelsen din og for å kunne behandle en eventuell klage til Transportklagenemnda (klagefrist 1 år etter at du har fått endelig svar fra Opplandstrafikk i en sak).

Telefon

Tar du kontakt med oss på telefon om en sak som krever saksbehandling gjelder det samme som for henvendelse via e-post.

Sosiale medier

Vi lagrer ingen informasjon om deg dersom du tar kontakt med oss via Facebook .

Husk å ikke oppgi sensitiv og personlig informasjon enten om deg selv eller andre i sosiale medier, da dette er tilgjengelig for alle. Dette er informasjon som app-ID, reisekortnummer, saksnummer eller bilder av andre som ikke har samtykket til publisering.

Informasjonskapsler (cookies) på nettsiden vår

Vi bruker verktøyene Google Analytics for å samle statistikk om bruken av nettstedet vårt, slik vi får innsikt i hvordan vi kan gjøre tjenesten enda bedre. Vi får informasjon om hvilke sider og tjenester som blir brukt, hvor brukerne kommer fra, tid brukt på sidene, hvordan brukerne navigerer inne på sidene osv.

Google Analytics sletter personidentifiserende opplysninger ved mottak, og IP-adressen din blir anonymisert.

Login for redigering