Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nettbuss fortsetter lokalkjøring

Nettbuss AS tildeles kontrakten på rutekjøring i Gjøvik fra sommeren 2019.

Tilbud fra tre selskaper

Oppland fylkeskommune ved Opplandstrafikk mottok totalt åtte tilbud fra tre selskaper før tilbudsfristen 19. april 2018. Tilbyderne er Nettbuss AS, Trønderbilene AS og Unibuss AS.

Nettbuss leverte tre parallelle tilbud, Trønderbilene leverte fire parallelle tilbud og Unibuss levert ett tilbud.

Samlet skal det settes det inn 64 helt nye busser i den nye kontrakten. Alle har tilbudt busser med fornybar diesel og alle tre tilbudene fra Nettbuss har slik energibærer. I tillegg har Trønderbilene levert to tilbud med henholdsvis én elektrisk og tre elektriske busser, seks eller åtte hybridbusser sammen med busser som kjøres på HVO-diesel. I sitt fjerde tilbud fra Trønderbilene tilbys det en blanding av busser som benytter HVO-diesel og biogass-busser. Andel av rutekjøringen med biogass er på 43 %.

Miljø

Oppland fylkeskommune stilte krav til reduksjon av klima- og miljøpåvirkning i sitt konkurransegrunnlag og spesielt er det lagt vekt på CO2-reduksjon. Poengskalaen er basert på standardverdier/minstekrav for utslippsreduksjon. For å oppnå score for høyere utslippsreduksjon enn basis for den enkelte energibærer, ble det bedt om dokumentasjon iht. bærekraftkriteriene i fornybardirektivet, produktforskriftens kapittel 3.

Av de totalt åtte tilbud er det bare ett tilbud som inneholder løsning med biogass som energibærer.

- Vi er overrasket over at vi fikk bare et tilbud med biogass, selv etter oppfordring om å levere parallelt tilbud med biogass, sier leder av Opplandstrafikk Eirik Strand.

Tilbyder med biogass har ikke levert dokumentasjon på høyere utslippsreduksjon enn standardverdien, mens alle tilbyderne med HVO-diesel som energibærer har levert dokumentasjon på utslippsreduksjon utover minstekravet for biodrivstoff.

Evaluering av tilbudene

Opplandstrafikk har i tillegg til pris, bedt om alternative miljøløsninger for krav til motorteknologi og energibærere, samt beskrivelse av eventuelle kvalitets- og/eller funksjonalitetselementer utover krav og betingelser i konkurransegrunnlaget.

Utover priselementet, som er vektet med 50 %, har Opplandstrafikk ved tildeling av kontrakten lagt til grunn miljøløsninger, vektet med 45 %, samt vurdert kapasitet (antall sitteplasser og bagasjeplass) og passasjerkomfort, vektet med 5 % i tilbudene fra selskapene.

Etter evaluering av de innkomne tilbudene er det klart at Nettbuss AS tildeles kontrakten med en årlig godtgjørelse på 102,9 millioner kroner.

Nettbuss fortsetter

Med denne tildelingen fortsetter Nettbuss by- og lokalkjøringen i Gjøvik og Totenkommunene, samt langrutene Hadeland-Gjøvik, Gjøvik-Lillehammer og ekspressbuss Gjøvik-Hamar. De ansatte som er knyttet til kontrakten på Gjøvik, vil kunne fortsette hos samme arbeidsgiver.

- Vi har gode erfaringer med Nettbuss fra dagens kontrakt i Gjøvik-området. Jeg føler meg trygg på at de vil fortsette å levere gode tjenester, sier leder av Opplandstrafikk Eirik Strand.

Kontrakten med Nettbuss er på ti år.

Sist oppdatert 15.05.2018
Login for redigering