Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skoleskyss i grunnskolen

Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).

Håndbok for grunnskoleskyss

 Opplandstrafikk - Klikk for stort bilde Opplandstrafikk

Har jeg rett til skyss til skolen?

 • Opplæringsloven gir deg rett til gratis skoleskyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. - 10. trinn).
 • Skolen eller kommunen melder inn skysselever til Opplandstrafikk, som organiserer og planlegger skoleskyssen.
 • Det kan søkes om skoleskyss ved farlig skolevei og spesielle behov.

Spørsmål om rett til skoleskyss

Ta kontakt med din skole, eller kontakt Opplandstrafikk i fylkeskommunen på telefon 61 28 90 00.

Skoleskyss ved spesielle behov

Skoleskyss med buss eller drosje/turvogn?

 • Informasjon om transportmiddel får du på skolen eller hos kommunen.
 • I områder uten kollektivtransport blir elevene kjørt med drosje/turvogn til nærmeste holdeplass for kollektivtransport, eller direkte til skolen.
 • Gangavstand til holdeplass kan være 1 km for 1. trinn og 2 km for 2. -10. trinn.
 • Finn din holdeplass her: www.innlandskart.no

Midlertidig skoleskyss

 • Midlertidig skoleskyss bestilles når eleven har en skade eller en sykdom som gjør at det er nødvendig med transport i en periode for å komme til og fra skolen. Behovet for skyss skal dokumenteres med legeerklæring.
 • Kommunen/skolen bestiller skyss i Skyssweb. Legeerklæring scannes og lastes opp sammen med bestillingen. Opplandstrafikk organiserer skyssen.

Delt omsorg og skoleskyss etter nytt regelverk

 • Barnet får skyss til begge bosteder når barnet bor tilnærmet lik tid hos hver av foreldrene. Se nærmere informasjon i punkt 1.3.2. i regelverk for skoleskyss.
 • Eventuelle klager sendes skriftlig til Oppland fylkeskommune ved Skjalg Wigenstad, postboks 988, 2626 Lillehammer.
 • Skjema for skoleskyss ved delt bopel (PDF, 184 kB)

Utplassering

 • Ved utplassering kan skolene rekvirere et Innlandskort med reisepenger (verdikort). Rekvisisjonen sendes fra skolens administrasjon til Lillehammer skysstasjon.
 • Rekvisisjon for Innlandskortet: Rekvisisjon utplassering (PDF, 59 kB)
 • Elever som har skoleskysskort for normal skoleskyss, kan ikke benytte dette ved utplassering.

Private grunnskoler

Andre forhold

 • På enkelte strekninger settes det opp drosjer i skoleskyssen. Under forutsetning av ledig kapasitet vil det være mulig å kjøpe plass for barn som ikke har krav på skoleskyss. Plassen må kjøpes for minimum tre måneder.
 • Skjema for kjøp av ledig plass i drosje. (PDF, 200 kB)

Klager

Klagesaker sendes til:

 • Oppland fylkeskommune, postboks 988, 2626 Lillehammer ved Skjalg Wigenstad
 • Send e-post

Spørsmål om rutetider - Ring Ruteopplysningen 177

 • Telefon 177

Andre spørsmål om for eksempel lokale avstander, farlig skolevei og spesialskyss besvares av din kommune.

Sist oppdatert 18.08.2017
Login for redigering