Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skysskort

Skysselever får et eget skysskort, som brukes i skoleskyssen.

Opplandstrafikk - Klikk for stort bilde Opplandstrafikk

Nye skysselever:

  • Får utdelt nytt skysskort en av de første skoledagene og skal fungere fra første gangs bruk.
  • Skysskortet må holdes mot kortleseren minst i 3 sekunder ved første gangs bruk, slik at nye data kan bli lastet inn på skysskortet.
  • Skysskortet er personlig og gjelder for reise mellom bopel og skole - 2 reiser per dag.
  • Skysskortet gjelder kun på dager du har undervisning.
  • Elever i 1. klasse får en refleksbrikke som skysskort.

Tidligere skysselever: 

  • Ta vare på skysskortet fra forrige skoleår.
  • Skysskortet skal brukes alle år du er skysselev, også dersom du bytter skole. Selv om det skulle stå et gammelt skolenavn på skysskortet, vil det være gyldig på skolebussen.

Mistet eller ødelagt skysskort

  • Meld fra til skolen.
  • Nytt skysskort koster 150 kroner for elever i 5. - 10. klasse. Gyldig kvittering må fremvises skolen.
  • Skysskort som har teknisk feil, eller det er problemer med, leveres til skolen. Skolen vil utstede midlertidig skyssbevis.
Sist oppdatert 18.10.2017
Login for redigering